Home

PicturePlus

Fotografie en webdesign door Ruud Griffioen

Disclaimer

 

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

 

PicturePlus vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste teksten en afbeeldingen zijn eigendom van PicturePlus. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van PicturePlus.

 

PicturePlus ┬ę 2014